שיתוף

משכנתא למגזר הערבי

משכנתא במגזר הערבי – הקשיים והפתרונות

משכנתא היא האמצעי של תושבים רבים בישראל לרכישת דירה. בעוד שעבור מבקשי משכנתאות  במגזר היהודי האתגר הוא בגיוס הון עצמי, בקשת משכנתא במגזר הערבי סובלת מקושי גדול יותר הנובע בעיקרו מתפיסת הנדל"ן במגזר הערבי כהשקעה מסוכנת. עם זאת, קיימים מספר דרכים לקבלת משכנתא במגזר הערבי, עליהן ניתן לקבל פירוט אצל יועץ משכנתא.

מהי משכנתא


המונח משכנתא מתייחס לפעולה של קבלת הלוואה מבנק לטובת רכישת דירה, כנגד שעבוד הדירה לטובת הבנק לכל אורך תקופת החזר ההלוואה. בדרך כלל, גובה המשכנתא הוא ע 75% ממחיר הקנייה של הדירה נשואת המשכנתא. כלומר, במידה שמחיר דירה מסוימת הוא 1,000,000 ₪, גובה המשכנתא המקסימלי שיינתן על ידי הבנק יהיה 750,000 ₪.

הרציונל במתן משכנתא


משכנתא היא הלוואה לטווח ארוך מאוד, אשר עשויה להתפרש על פני 30 שנה. המצב האידיאלי בנטילת משכנתא, הוא קביעת גובה ההחזר החודשי על סמך גובה ההכנסה המשותפת של בני הזוג הנוטלים משכנתא.
על מנת להבטיח את האפשרות של הבנק לקבל החזר מלא של ההלוואה, משועבדת הדירה לטובת הבנק, ונחתם עם נוטל המשכנתא הסכם אשר קובע כי במידה של אי עמידה בתשלומי המשכנתא, באפשרות הבנק לממש את השעבוד ולמכור את הדירה. לפירוט נוסף בתחום זה, ניתן להתייעץ עם יועץ משכנתא.

הגופים המעניקים משכנתא


הגופים המעניקים משכנתא במדינת ישראל הם הבנקים המפוקחים על ידי בנק ישראל היות שמשכנתא היא הלוואה בסכום גבוה מאוד. מתן הלוואות בסכומים מעין אלו, רצוי שתיעשה על ידי גורם פיננסי בעל כיס עמוק במיוחד, דוגמת גוף אשר זכה למעמד של בנק. לפירוט אודות הבנקים המאפשרים נטילת משכנתא, רצוי להתייעץ עם יועץ משכנתא.

הצורך של הבנק בבטוחות איתנות


הבטוחה האיתנה ביותר עבור הבנק במקרה של אי פירעון תשלומי המשכנתא, היא הדירה עצמה. יחד עם זאת, אין הכרח כי מתן ההלוואה יתייחס לשעבוד הדירה הנרכשת, וניתן ליטול הלוואה כנגד משכון כל נכס שהוא בעל ערך גבוה, אולם רצוי לעשות זאת לאחר התייעצות עם יועץ משכנתא.
כך למשל, הורים של אדם אשר חפץ בנטילת הלוואה לרכישת דירה יכולים למשכן את ביתם לטובת הבנק, במידה שהוא בבעלותם המלאה, ולהעניק לבנם את סכום ההלוואה לרכישת דירה. ללא בטוחה בסדר גודל מסוג זה, מעמיד עצמו הבנק בסכנה במקרה של קושי בפירעון מצד הלווה.

מה מקור הקושי במתן משכנתא במגזר הערבי


הבעיה העיקרית בנוגע להחזקת נדל"ן במגזר הערבי היא אפשרות רישום הקרקעות. בשל העובדה כי קרקעות רבות במגזר הערבי עודן מצויות בהליכי הסדרה ורישום, נכסים רבים יושבים על קרקעות מבלי שבעלי הנכסים רשומים כבעלי הקרקע במרשם המקרקעין. לפירוט אודות סוגיה זו, ניתן להתייעץ עם יועץ משכנתא.
בשל העובדה שהבנק זקוק לבטוחות איתנות, האפשרות לרשום את השעבוד על הדירה לטובת הבנק הוא מרכיב מהותי בעת מתן משכנתא במגזר הערבי, כמו בכל מגזר אחר. משעה שהמקרקעין מצויים בהליכי הסדרה, הבנק אינו יכול לשעבד לטובתו את הקרקע ובכך נוטל סיכון שהוא אינו סביר מבחינתו במקרה של אי פירעון ההלוואה מצד נוטל המשכנתא.

הפער בין המגזר הערבי העירוני למגזר הערבי הכפרי


הבעיה בנטילת משכנתא במגזר הערבי נוגעת בעיקר למגזר הכפרי, שבו בולטת במיוחד בעיית אי רישום הקרקעות לטובת בעלי הנכסים המצויים עליהן. בערים מעורבות בהן קיים רישום מקרקעין מסודר ביחס לכל פיסת קרקע המצויה תחת שליטתה של הרשות, נתונה בידי תושבי המגזר הערבי אפשרות ריאלית ליטול משכנתא על בסיס שעבוד נכס מוסדר.
יחד עם זאת, גם אזורי מגורים עירוניים בהם מתרכזים תושבים השייכים למגזר הערבי, עשויים להיתקל בקושי במתן משכנתא במגזר הערבי. קושי זה נובע מתפיסת הבנק כי בעת הצורך במכירת הדירה כחלק ממימוש השעבוד הרשום לטובתו, לא יהיה מי שיקנה את הדירה. בכל אופן, רצוי להתייעץ עם יועץ משכנתא מנוסה טרם פניה לבנק.

פתרונות לקושי בלקיחת משכנתא


אחת הדרכים לנטילת משכנתא במגזר הערבי, היא העמדת בטוחה בסדר גודל משמעותי, שתפיס את דעתו של הבנק המלווה באשר לאפשרותו להיפרע מבטוחה זו. פתרון מעט יותר מורכב, הוא קידום הסדרת רישום הנכס נשוא בקשת המשכנתא. כך או אחרת, מומלץ להתייעץ עם יועץ משכנתא המנוסה בתחום זה.

משכנתא במגזר הערבי – קשה אך אפשרי בליווי יועץ משכנתא


הקושי בנטילת משכנתא במגזר הערבי הוא שילוב של מחדלים היסטוריים הנוגעים לרישום הקרקעות במגזר הערבי, ובייחוד ביישובים כפריים, לצד רצון הבנקים המלווים לאחוז בבטוחה איתנה. עם זאת, על ידי התייעצות מקדימה עם יועץ משכנתא, ניתן למצוא את הדרך להסדר המבוסס על בטוחות חלופיות מול הבנק המלווה.

מה היא משכנתא הפוכה ואיך זה עובד? במאמר הבא >>

מאמרים קשורים

לקביעת פגישת ייעוץ

תנו לנו לחסוך לכם בזמן השאירו שם + עיר + טלפון ואת השעה שהכי נוחה לכם ליצירת קשר

054-3333149

רוצים שנחזור אליכם?

השאירו פרטים